Връзка към MS SQL server база данни

За връзка от asp.net кода примерен connection string:

<connectionStrings>
      <add name="linkdirectoryConnectionString" connectionString="Data Source=sql2008.bulhostpro.net;Initial Catalog=your_dbname;Persist Security Info=True;User ID=your_login;Password=yourpass"
       providerName="System.Data.SqlClient" />
    </connectionStrings>

 

Отдалечените връзки към MS Sql 2008 сървъра са разрешени - неговия адрес е sql2008.bulhostpro.net можете да се свържете с SQL Managemnt Studio 2008

  • 53 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

изпращане на поща от PHP с Authentication

<?php//new function$to = "post@example.com";$nameto = "Who To";$from =...

.htaccess , PHP , MysSQL server на Windows 2008 OS

Можете да ползвате PHP и Mysql приложения на Windows server 2008 операционна система, например...

Изпращане на поща от php със smtp authentication

<?php require_once "Mail.php"; $from = "Sandra Sender...

mod rewrite на windows 2008 server

На windows 2008 сървъра е инсталиран mod rewrite, за повече информация:...

Как да качим MS SQL сървър база данни на хостинг сървъра

1. Влизате във вашия контролен панел и кликвате върху вашия hosting space - примерно "Windows...